E-Sport

กีฬา Esports ไม่ได้มีตัวตนจริง! ประธานโอลิมปิกแห่งเยอรมนี กล่าว

แม้การแข่งขัน Esports จะเริ่มเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้น โดยล่าสุดทาง ประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศจะทำการบรรจุ Esports ลงใน SEA Games ประจำปี 2019 หรือ ประเทศอินโดนิเซียจะบรรจุกีฬา Esports ให้เป็นกีฬาใน…